Školiace stredisko STEEL TRANS s.r.o.

Školiace stredisko STEEL TRANS s.r.o. je oprávnené od 10.09.2009 vykonávať kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov nákladnej a osobnej dopravy na základe rozhodnutia č. 2/2009/03719/KRJ vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v zmysle zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

Školiace stredisko poskytuje kurzy:

1. Základnej kvalifikácie pre vodičov osobnej a nákladnej dopravy

  • Kurz riadnej základnej kvalifikácie v rozsahu 280 hod teoretickej výučby vrátane praktických jázd v rozsahu 20 hod v sprievode inštruktora
  • Kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie v rozsahu 140 hod teoretickej výučby vrátane praktických jázd v rozsahu 10 hod v sprievode inštruktora
Kurzy sú určené:
  • pre vodičov osobnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „D“ po 10.09.2008
  • pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „C“ po 10.09.2009
Výučba teórie pozostáva z týchto oblasti:
  • racionálne jazdné správanie na základe bezpečnostných predpisov
  • uplatňovanie predpisov v doprave
  • zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby a logistika vrátane kurzu prvej pomoci
Kurz je ukončený záverečnou skúškou na Krajskom úrade dopravy, ktorý úspešným uchádzačom vydá “Osvedčenie o základnej kvalifikácii“ a následne “Kvalifikačnú kartu vodiča. “

2. Pravidelného výcviku pre vodičov nákladnej a osobnej dopravy.

Kurz je zameraný na prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie v rozsahu 35 hod raz za 5 rokov.

Kurzy sú určené:
  • pre vodičov osobnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „D“ pred 10.09.2008
  • pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí nadobudli vodičské oprávnenie skupiny „C“ pred 10.09.2009
  • pre vodičov osobnej a nákladnej dopravy, ktorí sú držiteľmi Osvedčenia o základnej kvalifikácii pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča
Vodič osobnej dopravy je povinný vykonať prvý kurz pravidelného výcviku do 10.09.2013.
Vodič nákladnej dopravy je povinný vykonať prvý kurz pravidelného výcviku do 10.09.2014.

Po ukončení kurzu Krajský úrad dopravy vydá Osvedčenie o ukončení pravidelného výcviku a následne Kvalifikačnú kartu vodiča.

Vzor kvalifikačnej karty

V prípade potreby bližších informácii ohľadne konkrétnych kurzov nás prosím kontaktujte na t.č: 0903 867 040 alebo 055/64 06 169 alebo prostredníctvom mailu: kurzy@steeltrans.sk

Záujemcovia o kurzy vyplňte registračný formulár, ktorý zašlite na adresu kurzy@steeltrans.sk

kontaktná osoba: Šimková Kamila
prevádzka: STEEL TRANS s.r.o.
Rozvojová 2
040 11 Košice
 
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára.

Meno:
Spoločnosť:
E-mail:
Telefón:
Otázky, pripomienky, návrhy:
Overovací kód:

Sekretariát

Tel.: + 421 55 6406 111
E-mail: info@steeltrans.sk

Ďalšie kontakty
© 2010 Steel Trans. All rights reserved. Created by Soyamedia. Kontaktujte nás